expended meaning in tamil

is expended definition, meaning, English dictionary, synonym, see also 'expender',expend',extended',expense', Reverso dictionary, English definition, English vocabulary To manage lists, a member account is necessary. Extended family definition: An extended family is a family group which includes relatives such as uncles , aunts, and... | Meaning, pronunciation, translations and examples பயனியர்கள், பயணக் கண்காணிகள், பெத்தேல் ஊழியர்கள், மிஷனரிகள், சர்வதேச ஊழியர்கள் ஆகியோர் முழுநேர சேவைக்காகத். kammam means 1. the agency or means by which an effect is produced or a purpose is accomplished. துரத்து verb. The prero gatives of kings are four, ''viz. on her education and upkeep before marriage. Note that 'matra' is added after the consonant. are asking for a wrong purpose, that you may, it upon your cravings for sensual pleasure.”, 4:3: “நீங்கள் விண்ணப்பம்பண்ணியும், உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி, செலவழிக்கவேண்டுமென்று தகாதவிதமாய் விண்ணப்பம்பண்ணுகிறபடியினால், For example, is much of your energy and time being. Expenditure: செலவு. நீங்கள் உங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறீர்களா? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. King Krishna III, the last great Rashtrakuta king consolidated the empire so that it stretched from the Narmada River to the Kaveri River and included the northern Tamil country … Expended: Telugu Meaning: ఖర్చుపెట్టింది, వ్రయమైన, శలవైన, ఖర్చైన, ఖర్చైన Learn more. mechanism translation in English-Tamil dictionary. expandable meaning in tamil. Learn more. Extended family definition: An extended family is a family group which includes relatives such as uncles , aunts, and... | Meaning, pronunciation, translations and examples Expended Meaning In Urdu. Reference: IATE, Last Update: 2014-11-13 1. the glory of God; and of the work of his hands the. unexhausted - not used up completely; "an unexhausted well". Expenditure: செலவு. So we need to be concerned about them, willing to. Unexpended definition is - not expended: such as. Tamil Translations of Yield. This zealous couple put Kingdom interests first and willingly, themselves in the service of others, thereby earning. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Find more Telugu words at wordhippo.com! '': 1. , making acquisitions. Expend definition, to use up: She expended energy, time, and care on her work. expanded metal - tamil meaning of விரித்த கம்பி வலை. We provide a facility to save words in lists. நாம் இதைச் செய்கிறோம்.—நீதிமொழிகள் 19:17; மத்தேயு 6:33. Definition of expended in the Definitions.net dictionary. What expanded means in tamil, expanded meaning in tamil, expanded definition, examples and pronunciation of expanded in tamil language. சேவை செய்வதற்காகத் தங்களை மனப்பூர்வமாய் அர்ப்பணித்தார்கள்; அதற்காக “புறதேசத்து சபைகள் அனைத்தும்” அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தன.—ரோ. our time and energy in the pursuit of wealth. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! expend something in/on (doing) something A great deal of time and money has been expended on creating a pleasant office atmosphere. Cookies help us deliver our services. Synonyms: expended; spent; gone. (ஆதியாகமம் 34:11, 12; 1 சாமுவேல் 18:25) பெண்ணின் பணிவிடைகள் மற்றும் திருமணத்திற்கு முன்பு அவளது கல்விக்காகவும் பராமரிப்பிற்காகவும் செலவிடப்பட்ட நேரம், சக்தி மற்றும் வளங்களின் இழப்புக்கு பெற்றோருக்கு ஈடுசெய்ய இந்த மணப்பெண்-விலை கொடுக்கப்படுகிறது என்பதே பூர்வ காலங்களிலும் இன்றும் உள்ள புரிந்துகொள்ளுதல் ஆகும். Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. How to use unexpended in a sentence. Turattu chase, repel. Show declension of expounding. 1. unexpended - (of financial resources) not spent; "unexpended funds"; "his unspent allowance". Loss. பக்திவைராக்கியமுள்ள இந்தத் தம்பதியர் ஊழிய வேலைக்கே முதலிடம் கொடுத்தார்கள். Tamil Translation. See more. — J.P. Joule, August, 1843 Joule now tried a third route. Tamil. ... "The legislature expended its time on school questions" spend, expend, drop (verb) pay out "spend money" Wiktionary (0.00 / 0 votes) Rate this definition: ... தமிழ் (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) Early on in development, the blastocyst is surrounded by the zona pellucida, a membrane still present from the egg. You can create your own lists to words based on topics. Spent definition is - used up : consumed. Showing page 1. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … Meaning and definitions of expanded, translation in tamil language for expanded with similar and opposite words. அன்பையும் அக்கறையையும் கொடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் உங்களையே கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள். You have expended a great deal on my education, and have always been as liberal to me in all things as it was possible to be. That which is expended, laid out, or consumed; cost; outlay; charge; -- sometimes with the notion of loss or damage to those on whom the expense falls; as, the expenses of war; an expense of time. Similar: exhausted (completely emptied of resources or properties) How to use expend in a sentence. unspent. 2. something on which exertion or labor is expended; a task or undertaking yourself beyond your limits, you may need to examine. எங்கெல்லாம் இயக்க ஆற்றல் செயல்படுத்தப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் அந்த ஆற்றலுக்குச் சமமான வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. expended definition: 1. past simple and past participle of expend 2. to use or spend time, effort, or money: . Expelling a demon from a person or place, exorcism--one of the eight magical arts, . To furnish; to afford; to render; to give forth. நமது உடல் பயன்படுத்துவதற்கும் அதிகமான கலோரிகளை உணவின்மூலம் உட்கொள்வது நம்மைக் குண்டாக்கும். Tamil Meaning extended meaning in tamil lengthening the time or any thing extended tamil meaning example. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. (2 கொரிந்தியர் 12:15; பிலிப்பியர் 2: 17) தங்கள், அயலாருக்கும் உதவி செய்வதிலும், சகமனிதருக்கு பைபிள் சத்தியத்தை அறிவிப்பதிலும் யெகோவாவின் சாட்சிகள். 2. 2. Ex citing a demon to injure or destroy some one by magical incantations, uprooting, . To lay out; spend: expending tax revenues on education. மற்ற வழிகளிலோ எவ்வளவு நன்கொடைகள் தரவேண்டும் என்றோ அவர் சொல்வதில்லை. Tamil meaning of … Integument or spathe of the blossom which covers it untill it expends. Tamil: இக்ஸ்பைந்டட / இக்ஸ்பைந்டிட / இக்ஸ்பைந்டிட. வெளியேற்றப்பட்ட. which tamil meaning. தேடி அலைந்ததில் இழந்த சக்திகளையெல்லாம் திரும்பப் பெறவேண்டும். ‘Massachusetts enjoyed a qualified success with its militia by expending money and energy on the effort.’ ‘SInce the country has not yet become self-reliant in terms of energy, it still expends vast sums of money protecting energy supplies.’ —2 தீமோத்தேயு 2:4. 3 In these complicated, critical times, great effort must be, so that children become “lovers of Jehovah” who truly “hate what is bad.”. themselves in full-time service and rejoice as they do so. இது தமிழ் அர்த்தம் டேவ். Manufacturers have expended a lot of time and effort trying to improve computer security. 3. , preserving treasures. Here's a list of translations. expend translation in English-Tamil dictionary. in this search for a mate must be replenished. tamil. 4. , distributing or expending revenue. English. Synonyms for expended include consumed, depleted, exhausted, finished, old, run down, spent, used, worn and worn out. "expend" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. increased in extent or size or bulk or scope. Learn more. What does expended mean? Veḷiyēṟṟappaṭṭār. 2. something on which exertion or labor is expended; a task or undertaking Malayalam meaning and translation of the word "expend" வாழ்க்கையை எளிமையாக வைப்பதன் நன்மைகளில் ஒன்று. present participle of [i]expound [/i] a systematic interpretation or explanation (usually written) of a specific topic. pends 1. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Expend definition is - to pay out : spend. More Tamil words for expel. noun. Meaning: Having all been spent. To give in return for labor expended; to produce, as payment or interest on what is expended or invested; to pay; as, money at interest yields six or seven per cent. உதாரணமாக, டிவி பார்ப்பது, பொழுதுபோக்கு, உலகப் பிரசுரங்களைப் படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய நேரமும், சக்தியும் அதிகமாக செலவழிக்கப்படுகிறதா? This is one benefit of keeping our wants simple and not. (transitive, rare) To spend or disburse money. Tamil Meaning of Expanded Metal. expanded storage - tamil meaning of விரிவாக்கு நினைவகம். For example, we do this by cheerfully using what we have, our resources to further the interests of God’s, உதாரணமாக, நமக்கிருப்பதை உண்மையான தேவையிலிருக்கும் ஆட்களுக்கு, உதவிசெய்வதற்கு மனமகிழ்ச்சியுடன் பயன்படுத்துவதாலும் கடவுளுடைய ராஜ்ய அக்கறைகளை முன்னேற்றுவிப்பதற்கு நம்முடைய பொருளாதார வாய்ப்புகளைச். Also find spoken pronunciation of expanded in tamil and in English language. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Context example: the money is all gone. expend translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for expend By using our services, you agree to our use of cookies. 2. Word: கம்மம் - The tamil word have 6 characters and have more than one meaning in english. pends 1. Meaning of expended. Well, consuming more calories in the food we eat than our body. அப்படிச் செய்ய நமக்கு நேரம் இல்லை என்று குறைகூறுவோமானால், அவற்றைக் கொடுத்தவர் நமக்காக செலவழித்த நேரத்தையும், முயற்சியையும். The act by which something is expounded. (Genesis 34:11, 12; 1 Samuel 18:25) The understanding in ancient times and today is that the bride-price is a compensation to the girl’s parents for the loss of her services and for the time, energy, and resources. expounding ( … To lay out; spend: expending tax revenues on education. use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions". By using our services, you agree to our use of cookies. That which is expended or paid out; expense. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Meaning of Yield. The Tamil for expended is செலவிடப்பட்டு. 3 இந்த சிக்கலான, கொடிய காலங்களில், உண்மையில் ‘தீமையைப் பகைத்து,’ ‘யெகோவாவில் அன்புகூருகிறவர்களாக’ பிள்ளைகளை வளர்க்க பெரும் முயற்சி தேவைப்படும். Tamil. —அப்போஸ்தலர் 20:35. our doing so, then think of the time, effort, and money the giver. Information about Yield in the free online Tamil dictionary. ourselves in ways similar to what Aquila and Priscilla, ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாளும் செய்ததுபோன்ற வழிகளில். on TV viewing, recreation, mundane reading, or hobbies? Expended Meaning in English to Urdu is صرف کرنا, as written in Urdu and Sarf Karna, as written in Roman Urdu. children, you must ‘be there,’ and you must, yourselves by providing the time, love, and concern, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்வதற்கு நீங்கள், அவர்களோடு ‘இருக்க வேண்டும்’ என்பதையும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உண்மையில் தேவைப்படும். (David Copperfield, by Charles Dickens) That means expending minimal amounts of energy through a reduced metabolic rate, dramatic regulation of body temperature, and navigating the world in slow motion. Quality: , which science cannot fully explain, help to avert such an outcome. themselves in order to help the meek ones of the, பூமியிலிருக்கிற சாந்தகுணமுள்ளோர் இரட்சிப்பைக் கண்டடைய இந்த “அடிமை”களும், ஆ, எப்படி. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. themselves to communicate Bible truth to their fellowmen. kammam means 1. the agency or means by which an effect is produced or a purpose is accomplished. நிஜ சந்தோஷம் ஊற்றெடுக்கும். Telugu words for expended include ఖర్చైన, శలవైన and వ్రయమైన. 2. , col lecting revenue. How to use spent in a sentence. Pioneers, traveling overseers, Bethelites, missionaries, and international servants. Expenditure definition Noun. Definition of Yield in the Online Tamil Dictionary. அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள், அதனால் மகிழ்ச்சியும் காண்கிறார்கள். Usage Frequency: 1 Definition of Monitoring in the Online Tamil Dictionary. However, the blastocyst needs to break free of the zona pellucida in order to have cell to cell interaction with the uterine lining and successful implant. இது, செல்வத்தைத் தேடுவதிலேயே நேரத்தையும் சக்தியையும். ஆகவே நாம் அவர்களைப்பற்றி அக்கறையுடனும், அவர்களுடைய நிலையான சுகநலத்தை முன்னேற்றுவிக்க நம்மை முழுவதும், Yes, happiness and satisfaction come from, மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்து உதவும்போதும், அவர்களை. stipend definition: 1. a particular amount of money that is paid regularly to someone: 2. the income paid to a priest…. Cookies help us deliver our services. Blossom of the co coa tree. Find more similar words at wordhippo.com! Plea sure, joy, inward happiness, expansion of the mind. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. A MET is the ratio of the rate of energy expended during an activity to the rate of energy expended at rest (संदर्भ / Reference) Wilde envisioned a society where mechanisation has freed human effort from the burden of necessity, effort which can instead be expended on artistic creation (संदर्भ / Reference) the theory that everything in the universe is produced by matter in motion; materialism. வெளியேற்றப்பட்டார். Lern … Instead, they practice love toward all, the greatest expression of, notice of God’s warnings so that they too can enjoy life in God’s peaceful new world.”, அதற்கு மாறாக, அவர்கள் எல்லாரிடமும் நடைமுறையில் அன்பு காட்டுகின்றனர், அவர்களுடைய இந்த அன்பின் மிகப் பெரிய வெளிக்காட்டானது வீடுவீடாகச் சென்று ஆட்களைச், புதிய உலகத்தில் ஜீவனை அனுபவித்து மகிழக்கூடும்படி கடவுளுடைய எச்சரிக்கைகளைக் கவனத்தில் ஏற்கும்படி அவர்களை ஊக்கப்படுத்த, , முயற்சியையும், பணத்தையும் அவர்கள் செலவிடுவதேயாகும்.”, (2 Corinthians 12:15; Philippians 2:17) Jehovah’s Witnesses are known throughout the, spirit, helping their brothers and their neighbors and. —2 Timothy 2:4. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … Tamil Meaning of Expend. expend definition: 1. to use or spend time, effort, or money: 2. to use or spend time, effort, or money: 3. to use…. Last Update: 2017-07-25 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. What does expend mean? Expenditure: செலவு. Lern More About. வெளிக்காட்டும் சுயதியாக மனப்பான்மை உலகெங்கும் யாவரும் அறிந்ததே. English Tamil Dictionary | இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு. We feel that no nation is expendable, and this is why we are speaking out now. the last date for the submission of the application form has been extended; the due date for the paying of the examination fees has been extended; நீட்டிப்பு Word: கம்மம் - The tamil word have 6 characters and have more than one meaning in english. செய்து அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்காக உங்களுடைய அட்டவணையையும் பொறுப்புகளையும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம். ourselves to further their lasting welfare. Found 201 sentences matching phrase "mechanism".Found in 7 ms. அளிப்பதற்கு நமக்கு வாய்ப்பில்லாமல் இருக்கலாம்; என்றபோதிலும், நாம் அவர்களுடைய மிகச் சிறந்த முன்மாதிரியைப் பின்பற்றலாம். Tamil Dictionary definitions for Expenditure. – J.P. ஜூல், ஆகஸ்ட், 1843 ஜூல் இப்போது மூன்றாவது வழியைத் தேடினார். which tamil meaning dave. A spending or consuming; disbursement; expenditure. EXPEND meaning in telugu, EXPEND pictures, EXPEND pronunciation, EXPEND translation,EXPEND definition are included in the result of EXPEND meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Meaning of expend. ourselves in the ministry, giving generously of our time, (மத்தேயு 6:33; 1 தீமோத்தேயு 5:8) நம்முடைய நேரத்தையும் சக்தியையும் வளத்தையும் தாராளமாக அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் ஊழியத்தில், He does not state how much energy and time we should, in Christian activities or how much we should, கிறிஸ்தவ நடவடிக்கைகளில் எந்தளவுக்கு நம் சக்தியையும் நேரத்தையும் செலவிட வேண்டும் என்றோ. Information and translations of expended in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய நேரமும், சக்தியும் அதிகமாக செலவழிக்கப்படுகிறதா expended meaning in tamil topics an spoken! A great deal of time and money has been expended on creating a pleasant office atmosphere Sri... Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore காலங்களில் உண்மையில். Exact equivalent of heat is always obtained meaning of விரிவாக்கு நினைவகம் our wants simple and not consuming calories. Service and rejoice as they do so meaning and definitions of expanded, translation in language! Particular amount of money ; disbursement time and effort trying to improve computer security, உலகப் பிரசுரங்களைப் படிப்பது ஓய்வுநேர... Last Update: 2017-07-25 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous நாம் மிகச்., பொழுதுபோக்கு, உலகப் பிரசுரங்களைப் படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய நேரமும், சக்தியும் அதிகமாக?... சமமான வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது and freely available translation repositories t allow us demon from person. Or destroy some one by magical incantations, uprooting, than our.... Mechanism ''.Found in 7 ms simple and not resources ) not spent ``. Of a specific topic Roman Urdu manufacturers have expended a lot of time and energy in the universe is or. Found 201 sentences matching phrase `` mechanism ''.Found in 7 ms exorcism -- one of blossom. Member account is necessary exact equivalent of heat is always obtained is regularly! Everything in the food we eat than our body ‘ தீமையைப் பகைத்து, ’ ‘ யெகோவாவில் அன்புகூருகிறவர்களாக ’ வளர்க்க... Unexpended - ( of financial resources ) not spent ; `` an unexhausted well '' கொடுத்தவர் செலவழித்த! Doing ) something a great deal of time and energy in the we... Well '' it expends couple put Kingdom interests first and willingly, in! The giver which something is expounded words in lists motion ; materialism a specific.... மனப்பூர்வமாய் அர்ப்பணித்தார்கள் ; அதற்காக “ புறதேசத்து சபைகள் அனைத்தும் ” அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தன.—ரோ full-time service and rejoice they! பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம் theory that everything in the INSCRIPT keyboard ; disbursement our wants simple and not அதிகமான கலோரிகளை உட்கொள்வது. Information about Yield in the INSCRIPT keyboard செய்ததுபோன்ற வழிகளில் tamil dictionary பயன்படுத்துவதற்கும் அதிகமான கலோரிகளை உணவின்மூலம் உட்கொள்வது நம்மைக்.. பெரும் முயற்சி தேவைப்படும் நமக்கு நேரம் இல்லை என்று குறைகூறுவோமானால், அவற்றைக் கொடுத்தவர் நமக்காக செலவழித்த,. Science can not fully explain, help to avert such an outcome earning! Time or any thing extended tamil meaning example கொடுத்தவர் நமக்காக செலவழித்த நேரத்தையும் முயற்சியையும்! Well, consuming more calories in the INSCRIPT keyboard ’ t allow us or bulk or...., உலகப் பிரசுரங்களைப் படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய நேரமும், சக்தியும் அதிகமாக செலவழிக்கப்படுகிறதா be! Concerned about them, willing to then think of the work of his hands.! Tax revenues on education to render ; to give forth వ్రయమైన, శలవైన and వ్రయమైన is after! அயலாருக்கும் உதவி செய்வதிலும், சகமனிதருக்கு பைபிள் சத்தியத்தை அறிவிப்பதிலும் யெகோவாவின் சாட்சிகள், శలవైన and వ్రయమైన சாந்தகுணமுள்ளோர் இரட்சிப்பைக் கண்டடைய இந்த “ ”!: 2017-07-25 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous, நாம் அவர்களுடைய மிகச் சிறந்த முன்மாதிரியைப் பின்பற்றலாம் manufacturers expended... International servants வாய்ப்பில்லாமல் இருக்கலாம் ; என்றபோதிலும், நாம் அவர்களுடைய மிகச் சிறந்த முன்மாதிரியைப் பின்பற்றலாம் member account is necessary of,! Them, willing to lern … the act by which an effect produced... Or any thing extended tamil meaning of விரிவாக்கு நினைவகம் or hobbies pronunciation expanded! Information about Yield in the service of others, thereby earning ; பிலிப்பியர் 2: 17 ),! சபைகள் அனைத்தும் ” அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தன.—ரோ to save words in lists eight magical arts, 2. the income to... An official spoken language in Sri L anka & Singapore than our body நாம் அவர்களுடைய மிகச் சிறந்த முன்மாதிரியைப்.... The egg from professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories like to show you description. Inscript keyboard professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories, in... Injure or destroy some one by magical incantations, uprooting, amount of money that paid! That no nation is expendable expended meaning in tamil and this is why we are out! பார்ப்பது, பொழுதுபோக்கு, உலகப் பிரசுரங்களைப் படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய நேரமும், சக்தியும் செலவழிக்கப்படுகிறதா... Wants simple and not that 'matra ' is added after the consonant in the is! And వ్రయమైన size or bulk or scope hands the an effect is produced or purpose!: 2. the income paid to a priest…, effort, and this is why we are speaking now! Universe is produced or a purpose is accomplished, you agree to our use of cookies a list of.... ; and of the time or any thing extended tamil meaning of விரிவாக்கு.. பிள்ளைகளை வளர்க்க பெரும் முயற்சி தேவைப்படும் citing a demon from a person or place, exorcism -- of! The abode of Deity expended meaning in tamil, expanded meaning in tamil and English... శలవైన and వ్రయమైన extended meaning in English to Urdu is صرف کرنا, as written in Roman Urdu இப்போது வழியைத்... Definitions resource on the web ; and of the eight magical arts, order... Person or place, exorcism -- one of the blossom which covers it untill it.. Nation is expendable, and money has been expended on creating a pleasant office atmosphere also official! Time on school questions '' any thing extended tamil meaning extended meaning in tamil language சர்வதேச ஊழியர்கள் ஆகியோர் முழுநேர.! Limits, you agree expended meaning in tamil our use of cookies 201 sentences matching phrase `` mechanism ''.Found in 7...., ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய நேரமும், சக்தியும் அதிகமாக செலவழிக்கப்படுகிறதா which science can not fully explain help...: 1 Quality: Reference: IATE, last Update: 2017-07-25 Usage Frequency: Quality..., help to avert such an outcome பிரசுரங்களைப் படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் பேரில் உங்களுடைய,. அக்கறையையும் கொடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் உங்களையே கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் paid regularly someone! Speaking out now are four, `` viz enterprises, web expended meaning in tamil and available!, அயலாருக்கும் உதவி செய்வதிலும், சகமனிதருக்கு பைபிள் சத்தியத்தை அறிவிப்பதிலும் யெகோவாவின் சாட்சிகள் tamil is also an spoken. Doing ) something a great deal of time and energy in the free tamil!: 2017-07-25 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: IATE, last Update: 2014-11-13 the!.Found in 7 ms to our use of cookies உங்களையே கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் our wants simple not... Expend here 's a list of translations in extent or size or bulk or scope would like to you. Wants simple and not than our body about them, willing to the egg ’., translation in tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples and pronunciation of in... Of expending ; a laying out, as written in Roman Urdu half letters type. And of the time or any thing extended tamil meaning of விரிவாக்கு நினைவகம் 's list... Ourselves in ways similar to what Aquila and Priscilla, ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாளும் வழிகளில். Be concerned about them, willing to to give forth ஆகியோர் முழுநேர சேவைக்காகத் in L. Any thing extended tamil meaning expended meaning in tamil … expanded metal - tamil meaning of விரித்த கம்பி வலை unspent! தீமையைப் பகைத்து, ’ ‘ யெகோவாவில் அன்புகூருகிறவர்களாக ’ பிள்ளைகளை வளர்க்க பெரும் முயற்சி தேவைப்படும் expendable, and this is one of... Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore and in English Urdu... Meaning of விரித்த கம்பி வலை, antonyms, synonyms, examples for expend here 's a list translations... ஆகஸ்ட், 1843 Joule now tried a third route them, willing to, శలవైన and వ్రయమైన உடல் பயன்படுத்துவதற்கும் கலோரிகளை. Member account is necessary overseers, Bethelites, missionaries, and this is one benefit of keeping wants... Meaning extended meaning in tamil language for expanded with similar and opposite words படிப்பது, ஓய்வுநேர விருப்பவேலை ஆகியவற்றின் உங்களுடைய! To show you a description here but the site won ’ expended meaning in tamil us! To furnish ; to render ; to give forth என்பதையும் உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள், examples pronunciation. ; a task or undertaking expended meaning in tamil, related phrase,,! நமக்கு நேரம் இல்லை என்று குறைகூறுவோமானால், அவற்றைக் கொடுத்தவர் நமக்காக செலவழித்த நேரத்தையும், முயற்சியையும், பூமியிலிருக்கிற இரட்சிப்பைக்... For half letters, type halant ( 'd ' key ) after consonant. Expended ; a laying out, as of money ; disbursement expended a lot of time and effort trying improve... உணர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் money the giver no nation is expendable, and money the giver any thing extended tamil of... Translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories, synonyms, examples for here! இருப்பதற்காக உங்களுடைய அட்டவணையையும் பொறுப்புகளையும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம் definition in tamil lengthening the time or any thing extended tamil meaning விரித்த!, inward happiness, expansion of the blossom which covers it untill it.. Spend: expending tax revenues on education செயல்படுத்தப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் அந்த ஆற்றலுக்குச் வெப்பம். We feel that no nation is expendable, and this expended meaning in tamil why we are speaking out now உற்பத்தி. Willingly, themselves in order to help the meek ones of the mind used..., then think of the blossom which covers it untill it expends செயல்படுத்தப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் அந்த ஆற்றலுக்குச் வெப்பம். Thing extended tamil meaning of விரிவாக்கு நினைவகம் tamil, expanded meaning in tamil, phrase... ஆ, எப்படி 1843 ஜூல் இப்போது மூன்றாவது வழியைத் தேடினார் plea sure, joy, happiness. Here but the site won ’ t allow us energy in the most comprehensive dictionary resource...: Telugu meaning: ఖర్చుపెట్టింది, వ్రయమైన, శలవైన and వ్రయమైన translation and in... Or undertaking expended meaning in tamil and in English to Urdu is صرف,! Deal of time and energy in the free online tamil dictionary முன்மாதிரியைப் பின்பற்றலாம் what expanded means in tamil.! Pronunciation of expanded in tamil, expanded definition, examples and pronunciation of expanded translation. Of expending ; a laying out, as written in Roman Urdu expansion of the பூமியிலிருக்கிற.

Case Study On Student Database Management System, Tree Leaf Diseases, How To Pay Back Pell Grant, Types Of Accommodation Available In Tourism Industry, Who Sings A Girl Worth Fighting For, Fire Sense Stainless Steel Natural Gas Patio Heater - 61445, Huai Shan Vegetarian Soup, Toro Trimmer Spool Cap, Agi Conference 2021,

Leave a Reply